Kadir Can Elmas

Kadir Can Elmas, Beyoğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş olup, 2017 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürmektedir. Son sınıf öğrencisi olan Kadir Can, sürdürülebilirlik konularında oldukça ilgili olup, İTÜ Sürdürülebilir Ekosistem Günleri’nin koordinatörlüğünü yapmıştır. Döngüsel ekonomi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı üzerinde araştırmalar yapan Kadir Can , tezini içme suyu arıtma tesisleri üzerine yapıyor olup, aynı zamanda LCA perspektifinden çevresel etki değerlendirmeside yapmaktadır.