Kurumsal Sürdürülebilirlik

CAGE Kurumsal Karbon Yönetimi
services-01

CAGE Kurumsal Karbon Yönetimi

CAGE Karbon Yönetim Platformu CAGE Carbon Management Software, ISO 14064 uyumlu kurumsal karbon ayak izi hesaplamak, yönetmek ve olası kısa ve uzun hedefler geliştirilebilen bir…
Daha Fazla Bilgi
services-01

Finansal Olmayan Raporlama (ESG)

Finansal Olmayan Raporlama (ESG) Finansal olmayan raporlar şirketlerin ekonomik faaliyetleri ile birlikte çevresel, sosyal faaliyetlerini de açıkladıkları raporlar olarak bilinmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artması,…
Daha Fazla Bilgi
services-01

Sürdürülebilirlik Strateji Geliştirme Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Strateji Geliştirme Danışmanlığı Geçmişte şirketlerin sorumluluğunun sadece şirket ortaklarında olduğu ve sadece kar amacı gütmeleri yönündeki algı; günümüzde yerini topluma, çevreye ve tüm paydaşlarına…
Daha Fazla Bilgi
services-01

O-LCA (Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi)

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (O-LCA) Organizasyonel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir şirketin organizasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan girdilerinin, çıktılarının ve potansiyel çevresel etkilerinin LCA çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu metodoloji…
Daha Fazla Bilgi
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi
services-01

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet ile ilgili 17 hedef hali hazırda tüm devletler tarafından kabul…
Daha Fazla Bilgi
services-01

Kurumsal Su Ayak İzi (ISO 14046)

Kurumsal Su Ayak İzi Su ayak izi, buharlaşma da dahil olmak üzere mavi, yeşil ve gri su ayak izinin toplamıdır. Yeşil ve mavi renkler ile…
Daha Fazla Bilgi