MÜKAD- Mühendis ve Mimar Kadınlar Dergisi’nin 6. Sayısında Metsims Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Atacan’ın “İklim Krizi ve Binalar” başlıklı yazısı yer aldı!

MÜKAD- Mühendis ve Mimar Kadınlar Dergisi’nin 6. Sayısında Metsims Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Atacan’ın “İklim Krizi ve Binalar” başlıklı yazısı yer aldı!

MÜKAD, yapı, hizmet ve diğer sektörlerde, özel kesim veya kamuda çalışan mühendis ve mimar kadınlar tarafından 19.02.2018 tarihinde kuruldu. MÜKAD, Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, çağdaş eğitimin sağlanabilmesi ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan başarılı çocukların ve gençlerin desteklenmesi, hayata kazandırılması için katkı amacını taşımaktadır. Bu bakımdan gelir sağlama adına mesleki bilgi ve birikimini sektör yararına sunmak suretiyle genç mühendis ve mimarların eğitimine katkıda bulunma gayretindedir. Yine buna yönelik olarak kurslar, seminerler, kongre ve konferanslar düzenlemek suretiyle gelir elde etmeye çalışmaktadır. Eğitimde kız çocuklarının aleyhine olan fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik olarak örgün eğitimdeki kız çocuklarının oranını artırma çalışmalarına katkı sağlama misyonuna sahiptir.

Tüm bu amaçlarına ulaşma adına dergi, gazete, kitap, bildiri, doküman vb. yayınlar çıkarma hedefi bulunan derneğin, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine katkı sağlayacak araştırma, değerlendirme, bilinçlendirme projeleri hazırlama – yürütme çalışmaları bulunmaktadır. Bu bakımdan kadın, eğitim, gençlik, çocuk, aile, engelliler, kültür ve sanat, yaşlılar, sürdürülebilirlik gibi konularda ulusal ve uluslararası toplantılar, sempozyumlar, açık oturumlar, paneller, toplantılar organize etme hedefi bulunmaktadır.

Sahip olduğu dernek organları ve üyelerinden aldığı güçle Avrupa Birliği fonları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer fon sağlayan kurumlardan aldığı destekle sosyal alanda kadının varlığını güçlendirme çalışmalarına devam etmektedir.

MÜKAD- Mühendis ve Mimar Kadınlar Dergisi’nin 6. Sayısında Metsims Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Atacan’ın “İklim Krizi ve Binalar” başlıklı yazısı yer aldı! 6. Sayısı “Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi” temalı olan online dergiye buradan ulaşabilirsiniz.