Sürdürülebilirlik Danışmanlığında Dünyanın Önde Gelen 30 Danışmanlık Firmasının Yer Aldığı ICMA Tarafından Belirlenen Listede Metsims Olarak Yer Almaya Hak Kazandık!

Sürdürülebilirlik Danışmanlığında Dünyanın Önde Gelen 30 Danışmanlık Firmasının Yer Aldığı ICMA Tarafından Belirlenen Listede Metsims Olarak Yer Almaya Hak Kazandık!

 

Sürdürülebilirlik danışmanlığında dünyanın önde gelen 30 danışmanlık firmasının yer aldığı ICMA – International Capital Market Association tarafından belirlenen listede Metsims olarak yer almaya hak kazandık. Yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlikle ilişkili tahvilleri değerlendirme yetkisine sahip firmalar arasındayız. Listenin tamamına linkten ulaşabilirsiniz.

50 yılı aşkın bir süredir ICMA ve üyeleri, uluslararası sermaye ve menkul kıymetler piyasalarının gelişimini desteklemek için birlikte çalışarak, başarılı operasyonlarının temellerini atan kural, ilke ve tavsiyelere öncülük etmektedirler. ICMA, hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir finansmana öncelik vererek, kapsamlı bir dizi piyasa uygulamasına ve düzenleyici konulara odaklanan bölgesel ve sektörel komiteler aracılığıyla üyeleri bir araya getirir.

ICMA şu anda dünya çapında 64 bölgede uluslararası borç sermaye piyasalarının tüm segmentlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 600 üyeye sahiptir. Üyeleri arasında özel sektör ve kamu sektörü ihraççıları, bankalar ve menkul kıymet satıcıları, varlık ve fon yöneticileri, sigorta şirketleri, hukuk firmaları, sermaye piyasası altyapı sağlayıcıları ve merkez bankaları bulunmaktadır. ICMA, İsviçre Medeni Kanunu kapsamında kar amacı gütmeyen bir dernektir. Derneğin merkezi Zürih’te olup, ofisleri Londra, Paris, Brüksel ve Hong Kong’dadır.