Arşivler: Services

Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science-Based Targets)

Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science-Based Targets- SBTi) Paris İklim Zirvesinden sonra ülkeler iklim değişikliği konusunda kenetlendiler ve sorunun önüne geçmek için bazı önlemler almaya başladılar. Uluslararası bir problem olan iklim değişikliği ve etkilerinin, şirketlerin bu konuda oluşturacağı farkındalık ile azaltılması hedeflenmektedir. Küresel sıcaklık artışının önüne geçmek için şirketlerin bir başlangıç yapması gerekiyor. Türkiye’de SBTi : Türkiye'den […]
Read More

Sürdürülebilirlik Raporlamaları (GRI)

Sürdürülebilirlik Raporlamaları Sürdürülebilirlik raporlamaları bir organizasyonun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansı hakkında iç ve dış paydaşlara bilgi vermek amaçlı oluşturulan bir uygulamadır. Şirketler, karşılaşacakları risk ve fırsatları daha iyi anlamak, kurumsal itibarı ve marka bağlılığını artırmak, sürdürülebilirlik performansını yasalara, normlara, yönetmeliklere, performans standartlarına ve gönüllü girişimlere göre değerlendirmek ve kıyaslamak, […]
Read More

Ürün Karbon Ayak İzi (ISO 14067, PAS2050)

Ürün Karbon Ayak İzi Ürün karbon ayak izi bir ürün kaynaklı toplam sera gazı emisyonlarının, hammaddenin temininden yaşam döngüsünün sonuna kadar CO2 eq. olarak ölçümü ve hesaplanmasıdır. Ürün karbon ayak izi çalışmalarında kapsam ve sınırlar ürün ve süreç bazında belirlenmekle birlikte, beşikten kapıya ve beşikten mezara, ürün analiz sınırları olarak sıkça kullanılmaktadır. Ürününüzün karbon ayak izini […]
Read More

Ürün Su Ayak İzi (ISO 14046, WSI)

Ürün Su Ayak İzi (ISO 14046) Su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izinin toplamıdır ve bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki miktarını ifade eder. Ürün Su ayak izi hammaddenin işlenmesi ve üretim sürecinde kullanılan su miktarı ile tüketicinin kullanma aşaması da dahil olmak üzere […]
Read More

Ürün Çevresel Ayak İzi (EU PEF)

Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF), Avrupa Komisyonu tarafından şirketler ve sürdürülebilirlik uzmanlarıyla iş birliği içinde geliştirilen sürdürülebilirlik performansını ölçmek için yeni bir yöntemdir. Amaç, tüketicilerin bir ürün, hizmet veya şirketin ne kadar çevre dostu olduğunu anlamalarını kolaylaştırmaktır. Böylece PEF, mevcut yöntemlere kıyasla çevresel performans değerlendirmesinin geçerliliğini ve karşılaştırıla bilirliğini geliştirir. […]
Read More