Orhan Atacan BSc. MBA.

Orhan Atacan Metsims’te Sürdürülebilirlik Müdürü olarak çalışmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, çevre etki maliyet hesabı, atık yönetimi, atıktan enerji üretimi, su kirliliği kontrolü, sürdürülebilir inovasyon ve dijitalleşme üzerine deneyimleri olan Orhan, ürün ve kurumsal çevresel performans değerlendirmesi, ISO14064 Karbon ayak izi ve ISO 14046 Su ayak izi başta olmak üzere birçok projede yürütücü olarak görev almıştır. Proje özelinde LCA eğitimleri vermekle birlikte, 300’ün üzerinde LCA ve 100’ün üzerinde EPD projesini başarıyla tamamlamış olan Atacan, aynı zamanda ürünlerin çevresel performanslarını artırmaya yönelik üretim odaklı eko-tasarım çalışmaları yapmaktadır. Sürdürülebilirliğin iletişimi ve pazarlaması üzerinde de danışmanlık yapan Atacan’ın, ayrıca çeşitli yayın organları ve dergilerde yazarlığı bulunmaktadır.

ESG raporlamaları konusunda uzmanlığı da olan Orhan, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu sürdürülebilirlik raporlaması sisteminin geliştirilmesi projesinde de aktif görev almaktadır. Aynı zamanda TLCID (Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı) ve SDG Turkey yönetim ekibinde yer alan Orhan Atacan, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği lisans derecesine ve Galatasaray Üniversitesi MBA derecesine sahiptir.