Kurumsal Su Ayak İzi (ISO 14046)

Kurumsal Su Ayak İzi, bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki miktarını ifade eder.

Su ayak izi hammaddenin işlenmesi ve üretim sürecinde kullanılan su miktarı ile tüketicinin kullanma aşaması da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü süreçlerini kapsamaktadır. Su ayak izi mavi, yeşil ve gri olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler doğrudan kullanılan tatlı su miktarını, tesis alanına düşen yağış miktarını ve atıksu bünyesinde uzaklaştırılan kirleticilerin özümsenmesi için gereken tatlı su miktarını içerir.

Beyaz kumlu plajda insan ayak izleri

Su ayak izi hammaddenin işlenmesi ve üretim sürecinde kullanılan su miktarı ile tüketicinin kullanma aşaması da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü süreçlerini kapsamaktadır. Su ayak izi mavi, yeşil ve gri olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler doğrudan kullanılan tatlı su miktarını, tesis alanına düşen yağış miktarını ve atıksu bünyesinde uzaklaştırılan kirleticilerin özümsenmesi için gereken tatlı su miktarını içerir.

Kurumsal Su Ayak İzi hesaplanırken, aşağıdaki adımlar izlenmektedir

Veri Toplama

Veri toplama sürecinde Metsims olarak hazırladığımız veri şablonu ile kuruma ait gerekli verilerin toplanmasını sağlanır. Bu süreçte Metsims takımı gerekli desteği vermektedir.

Hesaplama

Kurum verileri toplandıktan sonra Metsims Sustainability Consulting, çok sayıda Su Ayak izi hesaplaması deneyimi ile ürününüz ve faaliyetleriniz için ISO 14046 standartlarına uygun olarak envanter analizi ile hesaplayacağı gibi SimaPro ile de hesaplamaktadır.

Değerlendirme

Hesaplamaların ardından kurumun su ayak izi sonucunda sıcak noktalar belirlenir ve değerlendirmesi yapılır.

Doğrulama

Yapılan hesaplama isteğe bağlı olarak firma tarafından belirlenecek olan bağımsız üçüncü kişiler tarafından doğrulamaya tabi olabilir. Süreç esnasında Metsims takımı olası eksiklikleri gidermek için her zaman hazır bulunur.

Kurumsal Su Ayak izi

Bir mal veya hizmet üretmek için gereken yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının toplam hacmidir. Tüketilen, kullanılan ve buharlaştırılan veya ürüne dahil edilen tatlı su hacmini gösterir. Ayrıca, yeraltından veya su havzasından çekilen ve daha sonra başka bir havza veya denize boşaltılan sular da dahildir.

Üretim sürecinde sorumlu olunan yağmur suyu hacmidir.

Doğal arka plan konsantrasyonlarına ve mevcut ortam suyu kalitesi standartlarına dayalı olarak kirletici yükünü özümsemek için gereken tatlı su hacmi olarak tanımlanır.

Kurumsal su ayak izi, sosyal sorumluluk, yasal zorunluluk, tedarikçi talebi ve pazarlama stratejileri ve marka itibarını arttırma yönünde ön plana çıkmak amaçlı uygulanmaktadır. Bu sayede kurumlar, su kullanımlarını değerlendirerek su kullanımı kaynaklı çevresel etkiyi düşürmek ve ürün veya kurum düzeyinde verim arttırılması gibi geleceğe yönelik stratejiler belirlemektedir.

Su ayak izi, LCA yöntem ve araçlarının bir altyapısı olarak tanımlanmakta ve ISO 14046 standardı ile uyumlu olarak hesaplanmaktadır.

Kurumsal su ayak izi danışmanlığı konusundaki başarı hikayelerimizi dinlemek ve bilgi almak için ekibimize ulaşabilirsiniz.

Kurumsal su ayak izi danışmanlığı konusundaki başarı hikayelerimizi dinlemek ve bilgi almak için ekibimize ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Su Ayak izi

Kurumsal Su Ayak İzi Danışmanlarımızla Tanışın

Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı
Gülbahar Korkusuz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı
Furkan Can Akalın
Sürdürülebilirlik Danışmanı
Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı
Gülbahar Korkusuz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı
Furkan Can Akalın
Sürdürülebilirlik Danışmanı

Kurumsal Su Ayak İzi, ISO 14046 standardına göre belirlenen bir yöntemdir. Şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan su tüketimini, su kirliliğini ve su kaynaklarının etkilenme derecesini ölçmek için kullanılır.

Kurumsal Su Ayak İzi, su yönetimi stratejileri oluşturmak, su verimliliğini artırmak ve su kaynakları üzerindeki etkileri azaltmak için kullanılır. Ayrıca, şirketin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek amacıyla da önemlidir.

Kurumsal Su Ayak İzi hesaplanırken şirketin su tüketim verileri, su kaynaklarının etkilendiği faktörler ve suyun döngüsündeki etkileri dikkate alınır. Bu veriler kullanılarak, şirketin su ayak izi belirlenir ve sürdürülebilirlik stratejileri geliştirilir.

 
0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?