Sürdürülebilir Strateji / İş Modeli Geliştirme

Geçmişte şirketlerin sorumluluğunun sadece şirket ortaklarında olduğu ve sadece kar amacı gütmeleri yönündeki algı; günümüzde yerini topluma, çevreye ve tüm paydaşlarına sorumlu olması şeklinde değiştirmiştir. Bu kapsamda şirketler sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerine entegre etmeleri ile birlikte gelecek risk ve fırsatlarını yönetme imkanı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde Metsims olarak her adımda şirketlerin yanındayız.

Kurum özelinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik strateji geliştirme danışmanlığı hizmetimizde 4 temel soru üzerine yoğunlaşarak kurum yapısını ve kültürü ile uyumlu stratejiler geliştiriyoruz. Bu sorular;

1.

Kurum mevcut konum olarak nerede?

2.

Gelecekte nerede olmak istiyor?

3.

Hedefe nasıl ulaşabilir?

4.

Kurum hedefe ulaştığını nasıl anlar?

şeklinde özetlenebilir.

Stratejinizi nasıl belirleyebiliriz?

1.

Mevcut durum analizi

2.

Rakip analizi

3.

Değer zinciri analizi

4.

Ürün ve Pazar analizi

5.

Hammadde sürdürülebilirliği değerlendirmesi

6.

Sürdürülebilir iş modeli geliştirilmesi

7.

Sürdürülebilirlik yol haritası

5.

Hammadde sürdürülebilirliği değerlendirmesi

6.

Sürdürülebilir iş modeli geliştirilmesi

7.

Sürdürülebilirlik yol haritası

Sürdürülebilirlik stratejisi kurumlara global rekabet avantajı, firma değerini artırmak, yeni fırsatlar tanıtmak, müşteri ihtiyaçlarını tanımlama ve toplumsal ilişkilerde iyileşme, sorumluluk yönetiminde gelişme gibi olumlu etki yaratmaktadır.

Strateji geliştirme aşamaları

Malzeme, çevre, inşaat, kimya, işletme, ekonomi gibi birçok farklı disiplenden uzmanımız ile bütüncül yaklaşım kurarak kısa-orta-uzun vade sürdürülebilirlik planlarınızı birlikte inşa edebiliriz.

Strateji Geliştirme Danışmanlarımızla Tanışın

Hüdai Kara
Kurucu, CEO
Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Yıldıray Yılmaz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı
Hüdai Kara
Kurucu, CEO
Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Yıldıray Yılmaz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı
Gülbahar Korkusuz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı
Gülbahar Korkusuz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Paul Vaughan

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Sürdürülebilir strateji veya iş modeli geliştirme, bir organizasyonun faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir hale getirmek amacıyla benimsediği stratejik yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, kar amacı güden faaliyetlerin çevresel ve toplumsal etkilerini minimize etmeyi ve uzun vadeli sürdürülebilirlik esaslı bir iş modeli oluşturmayı hedefler.

 Sürdürülebilir strateji veya iş modeli geliştirmenin organizasyonlara sağladığı faydalar arasında uzun vadeli rekabet avantajı elde etme, çevresel ve toplumsal etkiyi azaltarak itibarını artırma, operasyonel verimliliği artırma, maliyetleri düşürme, yenilikçiliği teşvik etme ve yatırımcı ve müşteri memnuniyetini artırma gibi unsurlar yer alır.

Sürdürülebilir strateji veya iş modeli geliştirme süreci, öncelikle organizasyonun mevcut durumunu değerlendirmeyi, çevresel ve sosyal etkilerini analiz etmeyi, paydaşlarla etkileşimde bulunmayı ve sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemeyi içerir. Daha sonra, sürdürülebilirlik odaklı stratejiler ve iş modelleri geliştirilir ve uygulanırken sürekli izlenir ve değerlendirilir.

0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?