Finans

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Sürüş

Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Sürüş

Modern dünyada başarılı olmak için finansal kurumların beklentileri karşılamanın ötesine geçmesi gerekiyor. Finansal hizmetler danışmanlık ekiplerimiz, gerçek etkiyi ve olumlu sosyal değişimi kolaylaştırmak için küresel olarak finansal kurumlarla işbirliği yapar.

Sürdürülebilir finans, ESG hususlarının finansal planlama ve yatırım kararlarına entegre edilmesini içerir. Finansal kurumlar, mükemmelleşmek için ESG hususlarını finansal hizmetler stratejilerine uygulamayı, dijital bir gelecek tasavvur etmeyi ve risk azaltma süreçlerini geliştirmeyi düşünmelidir.

Modern dünyada başarılı olmak için finansal kurumların beklentileri karşılamanın ötesine geçmesi gerekiyor. Finansal hizmetler danışmanlık ekiplerimiz, gerçek etkiyi ve olumlu sosyal değişimi kolaylaştırmak için küresel olarak finansal kurumlarla işbirliği yapar.

Metsims stratejik uzmanlığa, teknik bilgiye ve dönüştürücü düşünceye sahiptir. Kapsamlı finans sektörü ilişkilerinden ve sektörler genelinde disiplinler arası içgörülerden yararlanarak, küresel pazarlarda geçerli olan en iyi uygulamaları bir araya getiriyoruz. Finans sektörü şirketlerinin sürdürülebilirliğe öncelik vermelerini sağlamak için çevresel analiz hizmetleri sunuyoruz. Sürdürülebilir finans uygulamamız, geniş deneyime sahip iklim ve finansal yaklaşımları içermektedir.

Sürdürülebilir finans, ESG hususlarının finansal planlama ve yatırım kararlarına entegre edilmesini içerir. Finansal kurumlar, mükemmelleşmek için ESG hususlarını finansal hizmetler stratejilerine uygulamayı, dijital bir gelecek tasavvur etmeyi ve risk azaltma süreçlerini geliştirmeyi düşünmelidir.

Metsims stratejik uzmanlığa, teknik bilgiye ve dönüştürücü düşünceye sahiptir. Kapsamlı finans sektörü ilişkilerinden ve sektörler genelinde disiplinler arası içgörülerden yararlanarak, küresel pazarlarda geçerli olan en iyi uygulamaları bir araya getiriyoruz. Finans sektörü şirketlerinin sürdürülebilirliğe öncelik vermelerini sağlamak için çevresel analiz hizmetleri sunuyoruz. Sürdürülebilir finans uygulamamız, geniş deneyime sahip iklim ve finansal yaklaşımları içermektedir.

Sektörel Güçlükler, Riskler ve Fırsatlar

Finans sektörü, bireysel yatırımcılardan kalkınma bankalarına kadar tüm aşamaları kapsayan kapsamlı bir sürdürülebilirlik yolculuğunda. Riskler ve zorluklar beraberinde birçok fırsat için potansiyel getirir.

Finanse edilen emisyonlar, sera gazı emisyonlarına dolaylı olarak katkıda bulundukları için finansal kurumların ele alması için çok önemlidir. Finans kurumları doğrudan emisyonlara neden olmayabilir, ancak fosil yakıt çıkarma ve taşıma gibi sera gazı yayan projeleri finanse ederler. Bu nedenle, finansal kurumların yüksek emisyonlu endüstrilerdeki yatırımlar gibi finansman faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı emisyonları izlemesi ve ölçmesi önemlidir. Bu emisyonları belirledikten sonra, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak veya enerji verimliliği önlemlerini finanse etmek gibi, bunları kontrol etmek ve azaltmak için stratejiler geliştirebilirler. Mali kurumlar, finanse edilen emisyonları ele alarak, düşük karbon ekonomisine geçişte kritik bir rol oynayabilir ve iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Finansal kurumların yatırımları ve kredilendirme faaliyetleriyle ilgili çevresel ve sosyal riskleri yönetmeleri gerekir. Bu, iklim değişikliği risklerinin, biyolojik çeşitlilik kaybının, insan hakları ihlallerinin ve diğer çevresel ve sosyal sorunların değerlendirilmesini içerir.

Finans sektöründe, kurumların sürdürülebilirlik performansları hakkında eylemlerle veya anlamlı ölçütlerle desteklenmeyen iddialarda bulunduğu bir yeşil yıkama riski vardır. Finansal kurumların sürdürülebilirlik performansları konusunda şeffaf olmalarını ve ilerlemeyi ölçmek için güvenilir ölçütler kullanmalarını sağlamaları gerekir.

Şu anda sürdürülebilirlik verilerinin raporlanması ve ölçülmesinde bir standardizasyon yoktur. Bu, finansal kurumların farklı şirketler ve sektörler arasında sürdürülebilirlik performansını karşılaştırmasını zorlaştırıyor.

Finansal kurumlar genellikle kısa vadeli getirilere odaklanır, bu da uzun vadeli sürdürülebilirlik yerine kısa vadeli kazançlara öncelik veren yatırımlara yol açabilir. Finansal kurumların kısa vadeli ve uzun vadeli değerlendirmeleri dengeleyen yatırım stratejileri geliştirmesi gerekir.

Özellikle gelişmekte olan pazarlarda, sürdürülebilir yatırım fırsatlarının mevcudiyeti sınırlıdır. Finans kuruluşlarının, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen sürdürülebilir yatırım fırsatları geliştirmek için şirketler ve hükümetlerle birlikte çalışması gerekiyor.

Birlikte Neler Yapabiliriz?

Metsims'in sürdürülebilirlik konusunda yaklaşık 20 yıla yakın deneyime sahip olduğu sektörlerden biri olan finans sektöründe ürün sürdürülebilirliği ve kurumsal sürdürülebilirlik konusunda çeşitli çalışmalar yapılabilmektedir. Finanse edilen emisyonların hesaplanması, çeşitli iklim senaryolarının stres testi, yeşil/sürdürülebilir finansal ürün çerçevesinin geliştirilmesi, Proje bazlı KPI'ların geliştirilmesi, sürdürülebilirlik stratejisi ve iş modeli geliştirme ve sürdürülebilirlik eylemi gibi deneyimlerimizle sürdürülebilirlik yolculuğunuza her zaman katılmaya hazırız. plan. Bu alandaki yetkinliklerimizi keşfedin ve uzmanlarımızla tanışın!

Finans Sektörü Danışmanlarımızla Tanışın

Hüdai Kara

Kurucu, CEO

Orhan Atacan

Sürdürülebilirlik Müdürü

Doray Örgün

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

Hüdai Kara

Kurucu, CEO

Orhan Atacan

Sürdürülebilirlik Müdürü

Doray Örgün

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör
0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?