Ürün Karbon Ayak İzi (CFP, ISO 14067, PAS2050)

Ürün Karbon Ayak İzi Nedir?

Ürün karbon ayak izi bir ürün kaynaklı toplam sera gazı emisyonlarının, hammaddenin temininden yaşam döngüsünün sonuna kadar CO2 eq. olarak ölçümü ve hesaplanmasıdır. Ürün karbon ayak izi çalışmalarında kapsam ve sınırlar ürün ve süreç bazında belirlenmekle birlikte, beşikten kapıya ve beşikten mezara, ürün analiz sınırları olarak sıkça kullanılmaktadır.

ISO 14067, veya GHG Protokolü gibi uluslararası standartlara uygun hesaplayabilir, karbon salımı en yoğun prosesleri tespit edebilir ve azaltma yönünde uygun adımları atabilirsiniz.

Ürün karbon ayak izi çalışmaları, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmalarının da bir kolunu oluşturur. Sera gazı salımı, günümüzde aşırı iklim olayları ile de hayatımıza giren iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biridir.

Ürün karbon ayak izi çalışmaları, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmalarının da bir kolunu oluşturur. Sera gazı salımı, günümüzde aşırı iklim olayları ile de hayatımıza giren iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biridir.

Ürün Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izinin belirlenmesi firmaların iklim değişikliğine olan etkisinin azaltılması ile ilgili stratejiler geliştirilmesini sağlayan uzun süreli bir planlama sürecinin başlangıcıdır. Şirketler, bir ürünün karbon ayak izini hesaplayarak çevresel etkilerini daha iyi anlayabilir ve emisyonları azaltabilecekleri ve sürdürülebilirliği teşvik edebilecekleri alanları belirlemek için çalışabilirler.

Ürün Karbon Ayak İzi Standartları

Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplamalarında ISO 14067, PAS2050 gibi standartlar takip edilmektedir.

Ürün karbon ayak izi kavramı, tüketiciler çevreye karşı daha bilinçli hale geldikçe ve iş yaptıkları şirketlerden daha fazla şeffaflık talep etmeye başladıkça son yıllarda giderek daha önemli hale geldi. Şirketler, ürünlerinin karbon ayak izi hakkında bilgi sağlayarak tüketicilerin daha bilinçli satın alma kararları vermelerine ve sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, ürünlerin karbon ayak izlerini ölçmek ve azaltmak, şirketlerin maliyetleri düşürmelerine, itibarlarını artırmalarına ve iklim değişikliğiyle ilişkili riskleri azaltmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, ürün karbon ayak izi, çeşitli sektörlerde sürdürülebilirliği teşvik etmek ve daha çevre dostu bir ekonomiye geçişi sağlamak için kritik bir araçtır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

Ürün Karbon Ayak İzi Uzmanı Danışmanlarımızla Tanışın

Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı
Yıldıray Yılmaz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı
Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı
Yıldıray Yılmaz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Ürün karbon ayak izi, bir ürünün üretiminden, tüketimine ve atıklarının bertarafına kadar tüm süreçlerde oluşturduğu sera gazı emisyonlarının ölçüldüğü bir çevresel performans göstergesidir.

Ürün karbon ayak izi, tüketiciye bir ürünün çevresel etkilerini gösterir ve karar verme süreçlerinde çevresel etkilerin göz önünde bulundurulmasına yardımcı olur. Ayrıca şirketler için de sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmek için önemli bir veri kaynağıdır.

Ürün karbon ayak izi hesaplanırken ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu sera gazı emisyonları ölçülür. Bu emisyonlar, ham madde üretimi, üretim süreci, ambalajlama, taşıma, kullanım ve atıkların bertarafı gibi tüm adımları kapsayan detaylı bir analiz ile belirlenir.

0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?