Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

Kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bağımsız bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) logo

CDP Projeleri Firmaya Özgü Özel Bir Çalışma Gerektirir!

Her sene güncellenen ve sektörel farklılıklara sahip olan CDP sorularını cevaplamak, firma ve sektör özelinde bir çalışma gerektirir. Metsims, danışanlarına daha iyi hizmet verebilmek adına yılık maksimum 4 firma çalışır. Bu 4 firmadan biri olmak için bize ulaşın.

Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP, iklim değişikliği konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla özel sektörün iklim değişikliği politikaları ve suya yönelik stratejilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunuyor. CDP, 2023 yılı itibarıyla, 130 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 680’den fazla yatırımcı adına hareket etmekte ve dünyanın önde gelen şirketlerine çevresel politikalarını açıklamaları adına çağrıda bulunmaktadır.

CDP Danışmanlığı Nasıl Bir Program ile İlerler?

Öncelikle projenin hem verimli bir şekilde yürütülmesi hem de firmanın proje takımının ile koordinasyonun arttırılması amacıyla proje başlangıç toplantısıyla birlikte kısa bir eğitim programı yapılır.

Metsims, firma ile birlikte oluşturacağı proje takımına proje ve yapılacak çalışmaların aşamaları hakkında detaylı bilgi verir. Toplantının ana amacı yapılacak çalışmanın taslağını, içeriğini, veri toplama yöntemlerini ve yaklaşımları anlatmak ve ekibin motivasyonunu sağlamaktır.

Çalışma aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

Öncelikle projenin hem verimli bir şekilde yürütülmesi hem de firmanın proje takımının ile koordinasyonun arttırılması amacıyla proje başlangıç toplantısıyla birlikte kısa bir eğitim programı yapılır.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

Metsims, firma ile birlikte oluşturacağı proje takımına proje ve yapılacak çalışmaların aşamaları hakkında detaylı bilgi verir. Toplantının ana amacı yapılacak çalışmanın taslağını, içeriğini, veri toplama yöntemlerini ve yaklaşımları anlatmak ve ekibin motivasyonunu sağlamaktır.

Çalışma aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

1. CDP Karbon Programı Altyapı Hesaplamalarının Değerlendirilmesi

Metsims danışmanları, varsa firma içinde daha önce yapılan CDP beyanını inceler ve kurumsal karbon ayak izi çalışmalarının ISO 14064 ve GHG Protokolü yöntem ve kurallarına uygunluğunu denetler. Bu kurallar sera gazı emisyonlarının ölçülmesi, kurum sınırlarının belirlenmesi ve emisyonları zamana bağlı olarak izlemeyi kapsar. Gerektiğinde yeni katsayılar ile tekrar hesaplama yapılarak güncelleme yapılır. Aynı zamanda CDP’ye yapılan beyanların kontrolü de yapılarak eksik noktalar önceden tespit edilir.

2. Veri Toplama ve Hesaplamalar

Firma ile kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları için veri şablonu paylaşılır. Bununla birlikte yönetişimsel alandaki değişiklikler, mevcut projelerin ilerleme durumu, yeni planlanan projeler değerlendirilir ve eksiklikler belirlenir. Metsims, firma için kapsam dahilinde toplanan veriler ile ISO 14064 standardına uygun kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları detaylı bir şekilde yapılır. Metsims sahip olduğu global veri tabanları ve TLCID (Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı) gibi geliştirmiş olduğu veri tabanları ile eksiksiz bir kapsam 3 (veya kategori 4) hesabı sunar.

3. Bağımsız Doğrulama

Yapılan hesaplama isteğe bağlı olarak firma tarafından belirlenecek olan bağımsız üçüncü kişiler tarafından doğrulamaya tabi olabilir. Süreç esnasında Metsims takımı olası eksiklikleri gidermek için her zaman hazır bulunacaktır.

4. Karbon Emisyonu Sıcak Noktalarının Belirlenmesi

Metsims, proje kapsamında hesaplamaların ardından çıkan sonuçlara göre sıcak nokta analizleri ile karbon odak noktalarını bulacak ve değerlendirmesini yapacaktır.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

5. Emisyon Azaltım Stratejilerinin İrdelenmesi

Metsims danışmanları yaptıkları hesaplamaların sonuçları doğrultusunda iklim odaklı risk ve fırsatları belirler ve değerlendirmesinin yapar. İyileştirme fırsatlarını ortaya koyarak hedeflerin oluşturulmasını sağlar ve firmanın sürdürülebilirlik stratejisini rapora işler.

6. Analiz ve Raporlama

Raporlama yılı için belirlenen CDP soru listesi üzerinden sorular, toplanan verilere ve hesaplamalara göre cevaplandırılır. Raporlamada CDP güncel puanlama stratejisinden faydalanılır.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

5. Emisyon Azaltım Stratejilerinin İrdelenmesi

Metsims danışmanları yaptıkları hesaplamaların sonuçları doğrultusunda iklim odaklı risk ve fırsatları belirler ve değerlendirmesinin yapar. İyileştirme fırsatlarını ortaya koyarak hedeflerin oluşturulmasını sağlar ve firmanın sürdürülebilirlik stratejisini rapora işler.

6. Analiz ve Raporlama

Raporlama yılı için belirlenen CDP soru listesi üzerinden sorular, toplanan verilere ve hesaplamalara göre cevaplandırılır. Raporlamada CDP güncel puanlama stratejisinden faydalanılır.

7. CDP Programı Başvurusu

Metsims, talep halinde hazırlanan raporun sisteme işlenmesi ve başvuru sürecini yürütür, ardından onayı için firma yetkilisine sunar. Beyan yapılmadan önce güçlü ve temiz bir dil için İngilizce proof-reading yapılır.

8. CDP Karbon Programı Sonuçlarının İletişimi

CDP sonuçlarının açıklanmasının ardından firmanın hazırlayacağı basın bültenine içerik desteği sağlanır. Bu bültenler sağlanan verilerin kalitesi, detayı, şeffaflığı gibi farkındalık konularına odaklanır. Firma tarafından konulan hedefler de bu iletişimin bir parçasını oluşturacaktır.

CDP karbon saydamlığı sistemi kurum, şehir, ülke ve bölgeler için üç program içerir;

  • İklim Programı
  • Su Programı
  • Orman Programı

Kurumların CDP bildirimlerinin ardından CDP puanları oluşturulur. A en yüksek D en düşük not olmak üzere A, B/B-, C/C-, D/D- harfleri ile notlandırılır. En yüksek alan firmalar CDP Global A listesinde yer alır.

  • Şirket İtibarını Koruyun ve Geliştirin: Çevresel etkilerin açıklanması ile kamuoyundaki itibarınızı arttırın.

  • Rekabet Avantajı Kazanın: Rakiplerinize karşı borsa, yatırım ve ihale gibi konularda ekstra bir artıya sahip olun.

  • İlerlemeyi Takip Edin: Uluslararası kabul görmüş bir sürdürülebilirlik puanı ve iklim hedeflerinize karşı geri bildirim ile çevresel performansınızı sektördeki benzerlerinizle karşılaştırın ve kendi ilerlemenizi takip edin.

  • Risk ve Fırsatları Ortaya Çıkarın: Değerlendirme sonucu mevcut risklerinizi ve fırsatlarınızı görüp, strateji oluşturun.

  • Mevzuatı Önden Takip Edin: Hem ulusal hem küresel pazarda çevre konusunda mevzuat ve zorunluluklar günden güne artmaktadır. CDP ile gelecekteki mevzuatlara önceden hazırlıklı olun.

CDP danışmanlığı konusundaki başarı hikayelerimizi dinlemek ve bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

CDP Danışmanlarımızla Tanışın

Gülbahar Korkusuz

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Doray Örgün

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

Gülbahar Korkusuz

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Doray Örgün

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

 Karbon Saydamlık Projesi, şirketlerin çevresel performanslarını ölçmelerine ve raporlamalarına olanak tanıyan küresel bir inisiyatiftir.

Şirketlerin karbon salınımını azaltarak çevresel etkilerini en aza indirme çabalarını göstermeleri, sürdürülebilirliklerini artırır ve şirketlerin itibarını güçlendirir.

Şirketler, CDP’nin resmi websitesinden başvuruda bulunarak projeye katılabilir ve çevresel performanslarını ölçmeye ve raporlamaya başlayabilirler.

0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?