Lojistik

Günümüzde tüm sektörler bir bütün olarak üretim ve tüketim zincirlerinin halkalarını oluşturmakta olup, her sektör birbiri ile ilişki halindedir. Fakat lojistik sektörünün bu konuda ayrı bir konumu vardır. Hemen hemen tüm sektörlerde lojistik çok önemli bir noktadadır. Üretim için gereken hammadde ve ambalajların temini, üretilen ürün ya da hizmetin sevkiyatı olmadan üretimin yapılması ve tüketiciye kavuşması mümkün değildir. Her sektörün önemli bir bileşeni olan lojistik sektöründeki bu hareketlilik dolayısıyla sera gazı emisyonlarına sebep olmaktadır.

Lojistik

Karbon ayak izi hesaplarında takip edilen iki standarttan ISO 14064 karbon ayak izi kaynaklarını 6 kategoriye ayırmıştır, bu kategorilerden Kategori 3 yalnızca lojistik kaynaklı karbon ayak izini içermektedir. Bir diğer standart olan GHG Protokolü ise karbon kaynaklarını 3 ana başlığa ayırmıştır, GHG Protokolü’nde lojistik kaynaklı emisyonlar Kapsam 3-04 ve Kapsam 3-09 olmak üzere iki alt başlıkta hesaplanmaktadır. Tüm sektörlerdeki hesaplamalar için özel kapsamlar yer alan lojistik sektöründe karbon yönetimi dikkat edilmesi gereken bir husustur. Sektörün büyüklüğü sebebiyle sürdürülebilir bir dünya için lojistik sektöründe emisyon azaltıcı, sürdürülebilir faaliyetler son derece önemlidir.

Sürdürülebilir Lojistik

Lojistik sektörü petrol tüketiminin %60’ından sorumludur. Lojistik sektöründe atılacak çevre dostu adımlar sera gazı emisyonlarının azaltılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Avrupa Komisyonu yayınladığı Fit for 55 politika önerileri paketinde denizyolu ve karayolu taşımacılığının AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil edilerek Avrupa giriş çıkışlarında karbon vergisine tabi olmaları, FuelEU Maritime girişimi ile deniz taşıtlarında daha düşük karbonlu alternatiflere yönelinmesi konusunda teşvikler sunacağı belirtilmiştir. Özellikle Avrupa’ya yapılan seferlere yönelik uyum sağlanması gereken regülasyonların kapıda olduğu söylenebilir.

Özellikle karayolu taşımacılığı yakıt, araç, güzergâh gibi bileşenlere bağlı olarak halk sağlığına doğrudan etkide bulunabilmektedir. Sürdürülebilir lojistik uygulamaları halk sağlığının korunmasına yardımcı olacaktır.

Lojistik sektörünün büyüklüğü ve önemi peşinden rekabeti getirmektedir. Sürdürülebilirlik bilincinin giderek arttığı günümüzde farklı pazarların ortak talepleri olabilmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar pazarda öne çıkmak adına bir fırsat olacaktır.

Birlikte Neler Yapabiliriz?

Sürdürülebilirlik üzerine 20 yıla yakın deneyime sahip Metsims’in aktif çalıştığı sektörlerden biri olan lojistik sektöründe sürdürülebilirlik üzerine çeşitli çalışmalar yapılabilir. GRI raporlaması, LCA, kurumsal karbon ayak izi, kurumsal su ayak izi, sürdürülebilir strateji ve iş modeli geliştirilmesi gibi deneyimlerimiz ile sürdürülebilirlik yolculuğunuza katılmak için her zaman hazırız! Bu alandaki yetkinliklerimizi keşfedin ve uzmanlarımızla tanışın!

Lojistik Sektörü Danışmanlarımızla Tanışın

Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Gülbahar Korkusuz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı
Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Gülbahar Korkusuz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı
0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?