Kurumsal Karbon Ayak İzi (ISO 14064, GHG)

Kurumsal Karbon Ayak İzi, bir şirketin ya da tüzel kişiliğin, 1 yıl boyunca gerçekleştirdiği tüm faaliyetler sonucunda sebep olduğu doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarının toplamıdır. Birimi ton CO₂ eşdeğeridir.

Greenhouse Gas Protocol çerçevesince belirlenmiş olan birçok sera gazı mevcuttur. Ancak karşılaştırmanın mümkün ve anlamlı olabilmesi için, tüm sera gazları için küresel ısınma potansiyelleri tayin edilmiş ve tüm sera gazı etkilerinin birimi CO2 eşdeğeri olarak düzenlenmiştir.

Liderlik kavramı

Greenhouse Gas Protocol çerçevesince belirlenmiş olan birçok sera gazı mevcuttur. Ancak karşılaştırmanın mümkün ve anlamlı olabilmesi için, tüm sera gazları için küresel ısınma potansiyelleri tayin edilmiş ve tüm sera gazı etkilerinin birimi CO2 eşdeğeri olarak düzenlenmiştir.

Günden güne önem kazanmakta olan sera gazlarının kuruluş düzeyindeki emisyonları, GHG protokolü ve ISO 14064 standardı çerçevesi içerisinde hesaplanıp raporlanır.

ISO 14064 standardı ve GHG Protokolünce belirlenen Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları (Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard), Kurumsal Değer Zinciri (kapsam 3) standardı (Corporate Value Chain (Scope 3) Standard) çerçevesinde hesaplanan kapsam 1,2 ve 3 emisyonları kurumların ekonomik aktivitelerinden kaynakları sera gazı emisyonlarını ifade etmektedir.

Kurumsal Karbon Ayak izi Şema

II. Dünya Savaşı sonrası sanayideki exponansiyel büyüme, kaynakların kontrolsüz tüketimi ve birçok çevre problemini beraberinde getirmiştir. Bu problemlerden en büyüğü olarak kabul edilen küresel ısınma, Paris İklim Anlaşması itibariyle ‘iklim değişikliği’ başlığa evrilerek, daha geniş çapta çalışılması gereken bir kavram haline gelmiştir.

55 ülke tarafından imzalanan Avrupa Yeşil Mütabakatı sonrasında, birçok sanayi sektörünü kapsayan önlemler alınmış ve ‘’Sınırda Karbon Mekanizması (CBAM)’’ ile birçok sektörün kurumsal karbon ayak izlerinin izlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Yakın zamana dek çevresel sorumluluk, tedarikçi talebi ya da reklam ve pazar stratejileri amacıyla hesaplanan kurumsal karbon ayak izi, günümüzde pek çok şirket tarafından yıllık olarak hesaplanıp raporlanmaktadır.

Bir şirketin, kurum ya da kuruluşun, çevresel sürdürülebilirlik adına hangi noktada olduğunun analiz edilebilmesi için sayısal ölçümlendirme ilk adımdır. Hesaplama ve eldeki verilerin anlamlandırılmasından sonra geleceğe dair stratejiler oluşturulur. Yakın ve orta gelecekte atılacak adımları içeren eylem planlarının uygulanması sonucunda sera gazı azaltımları gerçekleştirilmiş olur.

Günden güne kurumsal karbon ayak izi yönetimi, birçok şirketin strateji planlamalarının önemli bir bileşeni haline gelmektedir.

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplanırken, aşağıdaki adımlar izlenmektedir

Sistem Sınırlarının Belirlenmesi

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamalarının ilk aşaması olan sistem sınırlarının belirlenmesi, önem teşkil etmektedir. Sistem sınırları, Kapsam 1 (Doğrudan emisyonlar), Kapsam 2 (Enerji dolaylı emisyonlar) ve Kapsam 3 (Değer zincirine bağlı dolaylı emisyonlar) olarak üç sınırda belirlenebilir.

Veri Toplama

Veri toplama sürecinde Metsims olarak hazırladığımız veri şablonu ile kuruma ait gerekli verilerin   toplanmasını sağlanır. Bu süreçte Metsims takımı gerekli desteği vermektedir.

Hesaplama

Kurum verileri toplandıktan sonra uygun ve geçerli emisyon faktörlerinden yararlanarak hesaplama yapılır. Metsims, elinde bulunan global ve sektörel LCA veri tabanları ile kapsamda bulunan tüm başlıkları istisnasız hesaplayabilme kabiliyetine sahiptir.

Değerlendirme

Hesaplamalar sonucunda kurumun karbon ayak izi sonucunda sıcak noktalar belirlenir ve değerlendirmesi yapılır.

Doğrulama

Yapılan hesaplama isteğe bağlı olarak firma tarafından belirlenecek olan bağımsız üçüncü kişiler tarafından doğrulamaya tabi olabilir. Süreç esnasında Metsims olası eksiklikleri gidermek için her zaman hazır bulunur.

Endüstriyel manzara, vinçler, dumanlı borular. Bacalardan kaynaklanan hava kirliliği, ekolojik sorunlar.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlarımızla Tanışın

Orhan Atacan

Sürdürülebilirlik Müdürü

Ali Rüzgar

Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı

Yıldıray Yılmaz

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Gülbahar Korkusuz

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Can Sönmez

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Furkan Can Akalın

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Orhan Atacan

Sürdürülebilirlik Müdürü

Ali Rüzgar

Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı

Yıldıray Yılmaz

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Gülbahar Korkusuz

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Can Sönmez

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Furkan Can Akalın

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Kurumsal Karbon Ayak İzi, bir işletmenin veya kuruluşun faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazı miktarını ölçen bir metriktir.

 ISO 14064, sera gazı emisyonlarını hesaplama, raporlama ve doğrulama konusunda uluslararası standartlar belirleyen bir standardizasyon organizasyonudur. Kurumsal Karbon Ayak İzini doğru hesaplamak ve raporlamak için kullanılan bu standartlar, şirketlerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olur.

 Kurumsal Karbon Ayak İzini ölçmek, bir işletmenin çevresel performansını değerlendirmesine ve sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca, karbon ayak izini azaltmak, enerji tasarrufu sağlayarak maliyetleri düşürebilir ve çevreye olan olumsuz etkileri minimize edebilir.

0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?