Net Zero Hedefi

Küresel iklim krizi ile mücadele etmek ve küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak adına dünyanın şirketlerden Net Zero taahhüdü beklentisi vardır.

Net Zero beklentisi atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi durumudur. Her ne kadar zor gözükse de tedarik zinciri optimizasyonu, üretim ile ilgili ARGE çalışmaları, 2050 yılına kadar tüm sektörlerde gerçekleşecek karbonsuzlaştırma projeleri ile bu hedefi yakalamadık imkansız değildir.

Net Zero hedefi konusunda en belirgin kriterler SBTi tarafından yayınlanmıştır. Sektörlere göre farklı yaklaşımlar olmakla birlikte birçok sektörde %90 oranında dekarbonizasyon hedeflenmektedir. Sıfıra yakın emisyon seviyesine ulaşıldığında engellenemeyen sınırlı emisyonlar için karbon nötrleme faaliyetlerinden faydalanılabilir.

Net Zero Hedefini Tutturmak için Temel Gereksinimler

Tam kapsamlı bir hesaplama ile baz yılının belirlenmesi

Seçilen baz yıl için kapsam 3’ün tüm başlıkları dahil eksiksiz bir hesaplama ile detaylı bir fotoğraf çekilmeli, yüksek ve düşük öneme sahip emisyon kaynakları belirlenmelidir.

Emisyon azaltım noktalarının belirlenmesi

Sıcak noktalardan başlanarak emisyon azaltım noktaları ve çalışmaları belirlenmelidir.

Potansiyel azaltım miktarları ile birlikte kısa ve uzun vadeli hedefler konulmalıdır

Kısa vade ve uzun vadede hangi çalışma ile ne kadar azaltım bekleniyor değerlendirilmeli, finans, zaman, uygulama zorluğu gibi parametreleri değerlendirerek hedefler sıralanmalıdır.

Net Zero Hedefi

Uzun vade hedefinin yakalanması sonrasında azaltılamayan kısımlar için nötralizasyon projeleri belirlenmelidir.

Takip ve ilerleme raporlamaları

Belirlenen hedefler uygun KPI’lar ile takip edilmeli, gerekli durumlarda hedefler güncellenmelidir. Gelişmeler, yıldan yıla emisyon değişimleri, değer zincirindeki değerlendirmeler ve ilgili diğer konular belirli periyotlarla raporlanmalıdır.
sürdürülebilir moda

Net Zero yolcuğunda Metsims Yaklaşımı ve Desteği

Uzman kadrosu, geniş proses bilgisi ve uluslararası geçerli birçok emisyon veri tabanı altyapısına sahip Metsims, ISO 14064 ve GHG protokol ile birlikte sektörel ilave kılavuzlara da %100 uyumlu hesaplama yapabilmektedir. Tüm global platformlarda geçerli, firmanın hedeflerini belirlerken en sağlam zemini oluşturacak güçlü hesaplamalar ile baz yıl oluşturulur. Çok sayıda lisanslı ve premium veri tabanlarına sahip altyapımız ile 40 bini aşkın emisyon faktörü havuzuna sahip olur kapsam 3 başlıklarından firmalarımıza tam destek sağlıyoruz.

Farklı disiplerden gelen, üretim ve proseslerine hakim uzman kadromuz ve uzun yıllarda edindikleri deneyimler ile firma özelinde emisyon azaltım önerileri verebilmekte ve emisyon azaltım katkılarını test edebilmekteyiz. Alternatif hammaddelerden, tedarik zinciri optimizasyonuna, lojistik iyileştirme faaliyetlerinden kullanım aşaması etkilerinin azaltılmasına kadar geniş perspektifte değerlendirme yapmak ve fazlandırmak mümkündür.

Metsims, bütüncül bir yaklaşımla hesaplamadan emisyon azaltım projelerinin belirlenmesi ve takip altyapısının oluşturulmasına kadar firmalara destek sağlar.

Yeşil Çimler

Farklı disiplerden gelen, üretim ve proseslerine hakim uzman kadromuz ve uzun yıllarda edindikleri deneyimler ile firma özelinde emisyon azaltım önerileri verebilmekte ve emisyon azaltım katkılarını test edebilmekteyiz. Alternatif hammaddelerden, tedarik zinciri optimizasyonuna, lojistik iyileştirme faaliyetlerinden kullanım aşaması etkilerinin azaltılmasına kadar geniş perspektifte değerlendirme yapmak ve fazlandırmak mümkündür.

Yeşil Çimler

Metsims, bütüncül bir yaklaşımla hesaplamadan emisyon azaltım projelerinin belirlenmesi ve takip altyapısının oluşturulmasına kadar firmalara destek sağlar.

Net Zero Yolcuğu Danışmanlarımızla Tanışın

Hüdai Kara
Kurucu, CEO
Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Doray Örgün
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı
Hüdai Kara
Kurucu, CEO
Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Doray Örgün
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Net sıfır yolculuğu, bir kişinin, bir kurumun veya bir organizasyonun faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfıra indirme hedefini ifade eder. Bu hedef genellikle karbon emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma ve karbon dengeleme projelerine yatırım yapma gibi stratejilerle gerçekleştirilir.

Net sıfır yolculuğuna ulaşmak için öncelikle karbon ayak izini belirlemek ve azaltma stratejileri geliştirmek önemlidir. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji verimliliğini artırmak, karbon dengeleme projelerine yatırım yapmak ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemek net sıfır yolculuğunu destekleyebilir.

Net sıfır yolculuğu, organizasyonlar ve bireyler için çeşitli faydalar sağlar. Bu faydalar arasında çevresel sürdürülebilirlik sağlama, enerji maliyetlerini azaltma, sürdürülebilirlik algısını artırma, rekabet avantajı elde etme ve topluma örnek olma gibi unsurlar yer alır. Bu sayede hem çevresel hem ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturulabilir.

Net zero nedir?

Net zero hedefi, karbon salınımını minimize ederek atmosfere salınan sera gazı miktarının, absorbe edilen veya başka yollarla dengelemeye alınan miktarla eşitlenmesidir. Bu, gezegenimizin iklim değişikliğine adaptasyonunu hızlandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için oldukça önemlidir.

Net zero hedefi, karbon ayak izimizi azaltarak ve alternatif enerji kaynaklarını kullanarak karbon salınımını minimize etmeyi amaçlar. Bu sayede, atmosfere salınan sera gazı miktarıyla absorbe edilen miktar eşit hale gelerek gezegenimizi korumaya yardımcı olur.

Net zero‘ya ulaşmak için, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, karbon emisyonlarını azaltmak ve karbonu dengelemek için karbon ofsetleri gibi bir dizi önlem alınabilir.

Net zero neden önemli?

Enerji verimliliği ve çevre koruma konuları her geçen gün hayati önem kazanmaktadır. Net zero hedefi ise bu bağlamda oldukça kritik bir rol oynamaktadır. Çünkü net zero hedefi, şirketleri ve bireyleri karbondioksit emisyonlarını sıfıra indirmeye teşvik etmektedir. Bu da iklim değişikliğiyle mücadelede son derece önemli bir adımdır.

Net zero hedefinin önemi, dünya genelinde yaşanan çevre kirliliği ve küresel ısınma sorunlarıyla yakından ilişkilidir. Hava kirliliği, su kirliliği, ormansızlaşma gibi çevresel sorunlar, insan sağlığına ve doğal ekosistemlere ciddi zararlar verebilmektedir. Bu nedenle net zero hedefi, doğanın dengesini korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak adına büyük bir öneme sahiptir.

Net zero hedefine ulaşmanın yanı sıra, aynı zamanda enerji tasarrufu ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi gibi konular da önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayede sürdürülebilir bir gelecek için gerekli adımlar atılarak, dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi sağlanabilir.

Net Zero Danışmanlığı Nedir?

Net Zero Danışmanlığı, şirketlerin ve kurumların çevresel etkilerini sıfırlamak için stratejik destek ve rehberlik sağlayan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmeti, enerji verimliliği, karbon ayak izi azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir uygulamalar konularında uzmanlık sunarak şirketlerin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Net Zero Danışmanlığı, kurumların çevresel performanslarını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda rekabetçiliklerini de arttırmalarını sağlar. Bu danışmanlık hizmeti, şirketlerin karbon nötr veya karbon negatif olma hedeflerine ulaşmaları konusunda stratejik bir planlama ve uygulama sürecini içerir.

Net Zero Danışmanlığı, kurumların sürdürülebilirlik alanında uzmanlık gerektiren konularında destek alarak, çevresel etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına önemli bir rol oynamaktadır. Bu hizmet sayesinde şirketler, sosyal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda maliyetlerini azaltabilir ve itibarlarını güçlendirebilirler.

Net Zero Yol Haritası

Net Zero Yol Haritası, şirketlerin ve kurumların karbon salınımını sıfıra indirmek için izlemesi gereken adımları belirleyen kılavuzdur. Bu yol haritası, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve çevresel etkileri en aza indirmek için önemlidir.

Net Zero Yol Haritası, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak ve karbon salınımını azaltmak için belirli aşamalardan oluşur. Bu aşamaların başarıyla uygulanması, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Net Zero Yol Haritası, şirketlere net sıfır hedefine ulaşmaları için somut bir plan sunar ve bu hedefe adım adım ilerlemelerine yardımcı olur. Bu yol haritası, çevresel sürdürülebilirlik konusunda kurumları destekleyen önemli bir araçtır.

Net Zero Danışmanlığı hizmetinin sağladığı avantajlar

Net Zero Danışmanlığı hizmeti, şirketlerin ve kurumların net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Bu hizmetin sağladığı birinci avantaj, uzman ekip tarafından detaylı bir analiz yapılarak özelleştirilmiş çözümler sunulmasıdır. Böylece şirketlerin tesislerinde ve operasyonlarında karbon ayak izini azaltmaları desteklenir.

İkinci avantajı, Net Zero Danışmanlığı hizmeti ile şirketlerin karbon emisyonlarını azaltarak uzun vadede maliyet tasarrufu yapmalarıdır. Bu hizmetin sunulmasıyla şirketler, enerji verimliliği ve sürdürülebilir uygulamalar konusunda önemli adımlar atabilirler.

Son olarak, Net Zero Danışmanlığı hizmeti, şirketlerin itibarlarını artırarak tüketici sadakatini artırmasına yardımcı olur. Çünkü günümüzde çevre dostu ve sürdürülebilir işletmeler tercih edilmektedir. Bu nedenle, Net Zero Danışmanlığı hizmetinin sağladığı avantajlar şirketler için büyük bir değer oluşturur.

Net zero hedefine ulaşmak için neler yapılabilir?

Net zero, karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesi anlamına gelir. Bu hedefe ulaşmak için birçok farklı adım atılabilir. Öncelikle enerji verimliliği artırılmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılmalıdır.

Sürdürülebilir ulaşım sistemleri geliştirilmeli ve toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilmelidir. Ayrıca yeşil binalar inşa ederek enerji tüketimini azaltmak da önemli bir adımdır.

Bunların yanı sıra, karbon ayak izini azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda daha duyarlı olmalıyız. Net zero hedefine ulaşmak için iş dünyasında da sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

5/5 (1 Review)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?