Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science-Based Targets – SBTi)

SBTi, bilimsel temelli bir yaklaşım olan Bilimsel Temelli Hedefler’i ifade eder. Şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için bilimsel olarak uygun hedefler belirlemesine yardımcı olur.

Paris İklim Zirvesinden sonra ülkeler iklim değişikliği konusunda kenetlendiler ve sorunun önüne geçmek için bazı önlemler almaya başladılar. Uluslararası bir problem olan iklim değişikliği ve etkilerinin, şirketlerin bu konuda oluşturacağı farkındalık ile azaltılması hedeflenmektedir. Küresel sıcaklık artışının önüne geçmek için şirketlerin bir başlangıç yapması gerekiyor.

Şirketler karbon piyasasında daha düşük karbon ayak izi bırakmak için artık karbon ayak izi hesabını kendilerine zorunlu tutuyor. Birçok şirket karbon ayak izini azaltırken, aynı zamanda ekonomik olarak büyüyebildiğini de göstermektedir.

Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBTi) ise şirketlerin belirli zaman diliminde, oluşturduğu sera gazı emisyonunun ne kadar azaltacağı sözünün altına imza atması anlamına geliyor. Bunu yaparken aslında problemin bir parçası oluyor, koyduğunuz hedeflerin iklim değişikliğinde 1,5 ila 2 derece arasında azaltım hedefine direkt katkı yapmış oluyorsunuz. Kısacası belirlemiş olduğunuz hedefin ve vermiş olduğunuz bir sözün anlamı oluyor.

Mevcut durum analizi

Düşük karbon piyasasına geçiş, yeni teknolojilerin ve operasyonel uygulamaların gelişimini kolaylaştıracaktır. Daha şimdiden iddialı hedefler belirleyen şirketler, gelecekte yenilik ve dönüşüme liderlik edecektir.

Belirsizliği Siz Azaltın.

Sera gazı emisyonlarını sınırlamak için oluşturulacak yönetmeliklerde, lider şirketlerden biri olun ve mevzuatı siz şekillendirin.

Yatırımcıların Güvenini Arttırın.

Dünya genelinde tüketicilerin birçoğu iklim değişikliğinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyeceğini biliyor ve farkındalıkları giderek artıyor. İklim değişikliğinin önüne geçme konusunda lider konumda olan şirketler, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, politika yapıcılar ve çevre grupları da dahil olmak üzere menfaat sahiplerinin hepsi geleceği şekillendirecektir. Sizin şirketiniz de onların yanında yer alsın.

Kârlılığı ve Rekabet Gücünü Artırın.

Kaynakların giderek azaldığı ve bu sebeple hammaddenin daha pahalı hale geldiği bu günlerde güçlü bir şirket olmanız gerekecektir. Hammadde fiyatlarının yükselmesini kâra çevirebilmelisiniz.

SBTi Aşamaları Nelerdir?

Niyetinizi Belirtin

Hedefinizi Geliştirin

Hedefinizi SBti’ye Sunun

Hedefinizi Duyurun

İlerleyişinizi Raporlayın

SBTi Danışmanlarımızla Tanışın

Hüdai Kara
Kurucu, CEO
Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı
Hüdai Kara
Kurucu, CEO
Orhan Atacan
Sürdürülebilirlik Müdürü
Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı
Yıldıray Yılmaz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı
Yıldıray Yılmaz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı
Doray Örgün
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Bilimsel tabanlı hedefler, bilimsel verilere dayalı olarak belirlenen ve ölçülebilir olan hedeflerdir. Bu hedefler genellikle belirli bir zaman çerçevesinde ulaşılması gereken somut ve ölçülebilir başarıları ifade eder.

 Bilimsel tabanlı hedeflerin belirlenmesi, organizasyonların stratejik planlama ve performans yönetiminde odaklanmalarını sağlar. Bilimsel verilere dayalı hedefler, gerçekçi, ölçülebilir ve izlenebilir olmaları sayesinde organizasyonların ilerlemesini değerlendirmelerine ve gerektiğinde düzeltici önlemler almalarına olanak tanır.

Bilimsel tabanlı hedefler belirlenirken öncelikle mevcut bilimsel veriler ve araştırmalar incelenir. Ardından, organizasyonun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri göz önünde bulundurularak somut, ölçülebilir ve zamanlı hedefler belirlenir. Hedeflerin uygulanması ve izlenmesi sürecinde sürekli değerlendirme ve geri bildirim mekanizmaları kullanılır.

SBTi Nedir?

SBTi, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlerken bilimsel verilere dayanmasını sağlar. Bu sayede şirketler karbon emisyonlarını azaltırken aynı zamanda iş stratejilerini de şekillendirir.

SBTi’nin amacı, şirketlerin çevresel etkilerini azaltarak iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir rol oynamalarını teşvik etmektir. Bu da uzun vadede hem şirketlerin hem de dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliği için önemlidir.

SBTi Neler Yapıyor?

SBTi, şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmaları için bilimsel olarak dayanaklı hedefler belirlemelerine yardımcı olan bir organizasyondur. SBTi, şirketlerin emisyon hedeflerini belirlerken bilimsel verilere dayanmalarını sağlayarak, iklim değişikliği ile mücadelede etkili çözümler sunmaktadır.

SBTi, şirketlerin karbon izlerini azaltmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, yeşil ve sürdürülebilir bir iş yapısı oluşturmalarına da katkıda bulunmaktadır. Bu sayede, şirketler hem çevresel hem de ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaktadır.

SBTi’nin sunduğu bilimsel tabanlı hedefler, şirketlerin sadece emisyon azaltımı değil, aynı zamanda enerji verimliliği, doğal kaynak kullanımı ve atık yönetimi gibi konularda da sorumluluk almalarını teşvik etmektedir. Bu sayede, şirketler hem çevreye hem de topluma karşı daha sorumlu bir iş modeli benimsemektedir.

SBTi ve Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBT)

SBTi veya Science Based Targets initiative, şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olan bir inisiyatiftir. SBTi, şirketlere bilimsel olarak doğrulanmış hedefler belirlemelerinde rehberlik eder ve bu hedeflerin küresel ısınmayı sınırlamaya yardımcı olacak şekilde uygun olmasını sağlar.

SBTi, şirketlerin karbon ayak izlerini değerlendirir ve azaltılması gereken hedefleri belirler. Bu hedefler, şirketlerin emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmalarını amaçlar. Ayrıca, SBTi şirketlerin sürekli olarak emisyonlarını izlemelerine ve rapor vermelerine yardımcı olur.

Bilimsel Tabanlı Hedef (SBTi) Nasıl Belirlenir?

Bilimsel Tabanlı Hedef (SBTi) nasıl belirlenir konusuna geldiğimizde, öncelikle SBTi’nin yani Bilimsel Tabanlı Hedeflerin hedef belirleme sürecini yönlendiren bir kuruluş olduğunu belirtmek önemlidir. Bu süreçte şirketler, karbon emisyonlarını azaltma taahhütlerini belirlerken SBTi tarafından belirlenen bilimsel kriterlere uygun hareket etmelidir. Bu kriterler, şirketlerin emisyon azaltım hedeflerini bilimsel verilere dayandırarak belirlemelerini ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmalarını sağlamaktadır.

SBTi’nin belirlediği bilimsel kriterlerin şirketler için önemi oldukça büyüktür. Bu kriterler, şirketlerin sadece karbon azaltım hedefleri belirlemelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmalarına da katkı sağlar. Böylelikle şirketler, çevresel etkilerini azaltarak hem çevreye hem de topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.

SBTi’nin belirlediği bilimsel tabanlı hedefler sayesinde şirketler, emisyon azaltımı konusunda net bir yol haritasına sahip olurlar. Bu yol haritası, şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için hangi adımları atması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar. Bu da şirketlerin hedeflerine ulaşma sürecini daha etkili ve verimli hale getirir, aynı zamanda şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttırır.

SBTi vs Net-Zero Standardı

SBTi ve Net-Zero Standardı kuruluşların çevresel hedeflerini belirlerken kullandığı önemli araçlardır. SBTi (Science Based Targets initiative), bilimsel verilere dayalı sürdürülebilir hedefler oluşturmayı teşvik ederken, Net-Zero Standardı şirketlerin emisyonlarını sıfıra indirme çabalarını ölçmek için kullanılır. SBTi, şirketlerin hedeflerini belirlerken bilimsel verileri esas alırken, Net-Zero Standardı ise şirketlerin karbon ayak izlerine odaklanır ve net sıfıra ulaşmalarını amaçlar.

SBTi ve Net-Zero Standardı, iş dünyasında çevresel sürdürebilirliğin sağlanması ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda önemli birer kılavuzdur. Bu standartlar sayesinde şirketler daha sürdürülebilir ve yeşil uygulamalara yönelebilir, buna bağlı olarak da çevreye olan olumlu katkılarını artırabilirler.

SBTi ile Emisyon Azaltım Yöntemleri

SBTi ile Emisyon Azaltım Yöntemleri uygulamak, bir şirketin karbon emisyonlarını azaltarak çevresel etkisini en aza indirmesine yardımcı olabilir. Günümüzde birçok şirket, SBTi’ye başvurarak emisyon azaltım hedefleri belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmektedir.

SBTi, Bilimsel Tabanlı Hedeflerine uygun stratejileri ve yöntemleri kullanarak şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmasına olanak tanır. Bu kapsamda, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması ve karbonsuz üretim süreçlerinin benimsenmesi gibi çeşitli emisyon azaltım yöntemleri bulunmaktadır.

SBTi’nin sağladığı rehberlik ve destek sayesinde şirketler, hem çevresel etkilerini azaltmak hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak adına önemli adımlar atabilirler. Bu yöntemlerin uygulanması, sadece çevresel değil aynı zamanda finansal açıdan da şirketlere avantajlar sağlayabilir.

SBTi ile İş Dünyasındaki Avantajlar

SBTi (Science Based Targets Initiative) iş dünyası için önemli avantajlar sunmaktadır. SBTi, şirketlerin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini bilimsel olarak belirlemelerine ve izlemelerine yardımcı olan bir girişimdir.

Şirketler, SBTi hedeflerine bağlı kalarak daha sürdürülebilir bir iş modeli benimseyebilirler. Bu da hem çevresel hem de ekonomik anlamda şirketlere avantaj sağlar.

Ayrıca, SBTi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik artar, bu da şirketlerin itibarını artırarak rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır.

5/5 (1 Review)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?