Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler); Yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkes için barış ve refahı sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak 2015 yılında 2030’a kadar gerçekleşmesi beklenen hedefler Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet ile ilgili 17 hedef hali hazırda tüm devletler tarafından kabul edilmiştir. Özel sektörün de dahil olacağı yenilikçi bir bakış açısıdır.

Şirketler, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve hatta borsalar iş stratejilerini SDG’lar üzerine kurmaya başlamaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler kendi gelişmelerini SDG’ler üzerinde ölçmeye başladıkça ulus liderleri, ülkelerinin belirtilen hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için özel sektörle ortak çalışma ve ortaklık kurma yollarını arayacaktır. İş dünyası liderleri SDG’ler üzerinde yapılan iş birliğinin faydaları, bu küresel hedeflere uygun şirketler için daha elverişli koşullar, iş dostu politikalar ve diğer rekabet avantajlarına sahip olabilir.

SDG Analizi Kimler İçindir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) herkese yöneliktir: politika yapıcılar, sivil toplum, iş dünyası, akademi ve her bir birey için geçerlidir. Siyasi düzeyde, politika yapıcılar tarafından atılacak adımlar için çerçeve sağlarlar ve hükümet delegasyonları her bir hedefin ilerleyişi hakkında UN Yüksek Düzeyli Siyasi Forumuna yıllık olarak rapor verir. Ancak, kamu sektörü ile birlikte, özel sektör ve şirketlerin de SDG’lerin gerçekleştirilmesinde yer alması çok önemlidir.

SDG Analizi'nin İş Dünyası İçin Önemi Nedir?

SDG analizi, ilerlemeyi takip etmemize, boşlukları belirlememize ve eyleme öncelik vermemize izin verdiği için sürdürülebilirliği teşvik etmek için kritik bir araçtır. SDG'lere yönelik ilerlemeyi ölçerek, sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan politikaların, programların ve girişimlerin etkisini daha iyi anlayabiliriz. Ayrıca, ek eyleme ihtiyaç duyulan alanları belirleyebilir ve en acil sürdürülebilirlik zorluklarını ele almak için yeni stratejiler ve çözümler geliştirmeye çalışabiliriz. Sonuç olarak, SDG analizi, daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünyaya geçişi yönlendirmede önemli bir adımdır ve SDG'lerde belirtilen iddialı vizyona ulaşmak için esastır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

SDG'nin Şirketler İçin Faydası Nelerdir?

SDG’nin, kurumsal stratejinin günümüz toplumunun ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesini kolaylaştırır. Yenilik alanlarını vurgularlar ve yeni pazarların açılmasına yardımcı olabilirler. Bu nedenle fırsatlar konusu 17 hedef bağlamında çok önemlidir.

SDG’yi ele alan firmalar için faydalar aşağıdakileri içerebilir:

Yarının fırsatlarını tanımak

Tüketici davranışındaki değişikliklerden ve aynı zamanda yenilikçi, sürdürülebilir çözümlerle pazara giren sosyal girişimlerin artan baskısından giderek daha fazla yenilik ortaya çıkıyor. Bu, sürdürülebilirlik açısından iş süreçlerinin veya ürünlerin daha da gelişmesine ve aynı zamanda yeni çözüm türlerinin geliştirilmesine yol açabilir.

Yeni ortaklıklar ve sinerjiler

SDG konusunda başkalarıyla birlikte çalışmak, firmalar için güçlü ve birleştirici bir unsur olmaktadır.

Şirketin olumlu itibarı

Şirketin SDG ile olan ilişkisini dahili ve harici olarak iletmek, çalışanları ve harici paydaşları ikna eder ve firmanın itibarını artırır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi

SDG Analizi hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

SDG Analizi Danışmanlarımızla Tanışın

Gülbahar Korkusuz

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Doray Örgün

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi, toplumların ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne kadar yaklaştığını değerlendiren bir analiz yöntemidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi, eğitim, sağlık, su ve sanitasyon, enerji, ekonomik büyüme, eşitsizlik, iklim değişikliği gibi birçok alanda yapılabilir.

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi sonuçları, belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığının ölçülmesine ve politika yapıcıların, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun daha etkili kararlar almasına yardımcı olabilir.

0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?