Ürün Su Ayak İzi (ISO 14046, WSI)

Ürün su ayak izi; bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su hacminin hammaddelerin çıkarılmasından nihai ürünün imalatına, nakliyesine ve dağıtımına kadar tüm tedarik zinciri içindeki miktarıdır ve üç bileşene ayrılabilir:

Varlık 2

Mavi Su Ayak İzi

Bir ürün veya hizmetin üretimi sırasında tüketilen veya kirletilen yüzey ve yer altı sularının hacmini ifade eder.

Varlık 2

Yeşil Su Ayak İzi

Bir ürün veya hizmetin üretimi sırasında kullanılan yağmur suyunun hacmini ifade eder.

Varlık 2

Gri Su Ayak İzi

Bir ürün veya hizmetin üretimi sırasında oluşan kirleticileri seyreltmek ve özümsemek için gereken tatlı su hacmini ifade eder.

Su ayak izi, LCA yöntem ve araçlarının bir altyapısı olarak tanımlanmaktadır. ISO 14046, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ve su ayak izi değerlendirmesi yapmak için yönergeler sağlayan bir standarttır. Gelecekte yaşanabilecek su risklerinin değerlendirilmesine & çevresel etkilerinin incelenmesine yardımcı olur.

Su ayak izi çalışmaları sürdürülebilir ürün tasarımı ve su tüketimlerinin azaltılması konularına destek olabilir, aynı zamanda CDP ve Sürdürülebilirlik Raporlarında kullanılabilir.

Ürün Su Ayak İzi danışmanlığı hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Çevre ve dünyayı koruma

Ürün Su Ayak İzi Uzmanı Danışmanlarımızla Tanışın

Gülbahar Korkusuz
Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı
Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı
Furkan Can Akalın
Sürdürülebilirlik Danışmanı
Ali Rüzgar
Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı

Ürün Su Ayak İzi, belirli bir ürünün üretim sürecinde kullanılan su miktarını ve suyun çevreye olan etkisini ölçen bir yöntemdir.

 ISO 14046, su ayak izi yönetim sistemi standartlarına uygun olarak su kaynakları ve suyun sürdürülebilir kullanımını yönetmeyi sağlayan bir standarttır. Ürün Su Ayak İzi ise ürünlerin su tüketimini ve çevresel etkilerini belirleyerek sürdürülebilirlik açısından önemli bilgiler sağlar.

Ürün Su Ayak İzi hesaplaması, ürünün hayat döngüsü boyunca tüketilen su miktarının belirlenmesi ile yapılır. Bu süreçte suyun çekilmesi, kirletilmesi ve geri kazanılması gibi adımlar dikkate alınarak su ayak izi hesaplaması gerçekleştirilir.

0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?