Net Sıfır Yolcuğu

Küresel iklim krizi ile mücadele etmek ve küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak adına dünyanın şirketlerden Net Zero taahhüdü beklentisi vardır.

Net Zero beklentisi atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi durumudur. Her ne kadar zor gözükse de tedarik zinciri optimizasyonu, üretim ile ilgili ARGE çalışmaları, 2050 yılına kadar tüm sektörlerde gerçekleşecek karbonsuzlaştırma projeleri ile bu hedefi yakalamadık imkansız değildir.

Net Zero hedefi konusunda en belirgin kriterler SBTi tarafından yayınlanmıştır. Sektörlere göre farklı yaklaşımlar olmakla birlikte birçok sektörde %90 oranında dekarbonizasyon hedeflenmektedir. Sıfıra yakın emisyon seviyesine ulaşıldığında engellenemeyen sınırlı emisyonlar için karbon nötrleme faaliyetlerinden faydalanılabilir.

Net Zero’yu Yakalamak için Temel Gereksinimler

Tam kapsamlı bir hesaplama ile baz yılının belirlenmesi

Seçilen baz yıl için kapsam 3’ün tüm başlıkları dahil eksiksiz bir hesaplama ile detaylı bir fotoğraf çekilmeli, yüksek ve düşük öneme sahip emisyon kaynakları belirlenmelidir.

Emisyon azaltım noktalarının belirlenmesi

Sıcak noktalardan başlanarak emisyon azaltım noktaları ve çalışmaları belirlenmelidir.

Potansiyel azaltım miktarları ile birlikte kısa ve uzun vadeli hedefler konulmalıdır

Kısa vade ve uzun vadede hangi çalışma ile ne kadar azaltım bekleniyor değerlendirilmeli, finans, zaman, uygulama zorluğu gibi parametreleri değerlendirerek hedefler sıralanmalıdır.

Net Zero Hedefi

Uzun vade hedefinin yakalanması sonrasında azaltılamayan kısımlar için nötralizasyon projeleri belirlenmelidir.

Takip ve ilerleme raporlamaları

Belirlenen hedefler uygun KPI’lar ile takip edilmeli, gerekli durumlarda hedefler güncellenmelidir. Gelişmeler, yıldan yıla emisyon değişimleri, değer zincirindeki değerlendirmeler ve ilgili diğer konular belirli periyotlarla raporlanmalıdır.
sürdürülebilir moda

Net Zero yolcuğunda Metsims Yaklaşımı ve Desteği

Uzman kadrosu, geniş proses bilgisi ve uluslararası geçerli birçok emisyon veri tabanı altyapısına sahip Metsims, ISO 14064 ve GHG protokol ile birlikte sektörel ilave kılavuzlara da %100 uyumlu hesaplama yapabilmektedir. Tüm global platformlarda geçerli, firmanın hedeflerini belirlerken en sağlam zemini oluşturacak güçlü hesaplamalar ile baz yıl oluşturulur. Çok sayıda lisanslı ve premium veri tabanlarına sahip altyapımız ile 40 bini aşkın emisyon faktörü havuzuna sahip olur kapsam 3 başlıklarından firmalarımıza tam destek sağlıyoruz.

Farklı disiplerden gelen, üretim ve proseslerine hakim uzman kadromuz ve uzun yıllarda edindikleri deneyimler ile firma özelinde emisyon azaltım önerileri verebilmekte ve emisyon azaltım katkılarını test edebilmekteyiz. Alternatif hammaddelerden, tedarik zinciri optimizasyonuna, lojistik iyileştirme faaliyetlerinden kullanım aşaması etkilerinin azaltılmasına kadar geniş perspektifte değerlendirme yapmak ve fazlandırmak mümkündür.

Metsims, bütüncül bir yaklaşımla hesaplamadan emisyon azaltım projelerinin belirlenmesi ve takip altyapısının oluşturulmasına kadar firmalara destek sağlar.

Yeşil Çimler

Farklı disiplerden gelen, üretim ve proseslerine hakim uzman kadromuz ve uzun yıllarda edindikleri deneyimler ile firma özelinde emisyon azaltım önerileri verebilmekte ve emisyon azaltım katkılarını test edebilmekteyiz. Alternatif hammaddelerden, tedarik zinciri optimizasyonuna, lojistik iyileştirme faaliyetlerinden kullanım aşaması etkilerinin azaltılmasına kadar geniş perspektifte değerlendirme yapmak ve fazlandırmak mümkündür.

Yeşil Çimler

Metsims, bütüncül bir yaklaşımla hesaplamadan emisyon azaltım projelerinin belirlenmesi ve takip altyapısının oluşturulmasına kadar firmalara destek sağlar.

Net Sıfır Yolcuğu Danışmanlarımızla Tanışın

Hüdai Kara

Kurucu, CEO

Orhan Atacan

Sürdürülebilirlik Müdürü

Doray Örgün

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Hüdai Kara

Kurucu, CEO

Orhan Atacan

Sürdürülebilirlik Müdürü

Doray Örgün

Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı

Peter Lee

Ticari Direktör

David Parker

Sürdürülebilirlik Danışmanı

Net sıfır yolculuğu, bir kişinin, bir kurumun veya bir organizasyonun faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfıra indirme hedefini ifade eder. Bu hedef genellikle karbon emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma ve karbon dengeleme projelerine yatırım yapma gibi stratejilerle gerçekleştirilir.

Net sıfır yolculuğuna ulaşmak için öncelikle karbon ayak izini belirlemek ve azaltma stratejileri geliştirmek önemlidir. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji verimliliğini artırmak, karbon dengeleme projelerine yatırım yapmak ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemek net sıfır yolculuğunu destekleyebilir.

Net sıfır yolculuğu, organizasyonlar ve bireyler için çeşitli faydalar sağlar. Bu faydalar arasında çevresel sürdürülebilirlik sağlama, enerji maliyetlerini azaltma, sürdürülebilirlik algısını artırma, rekabet avantajı elde etme ve topluma örnek olma gibi unsurlar yer alır. Bu sayede hem çevresel hem ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturulabilir.

0/5 (0 Reviews)

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?