Uzman

Peter Lee

Peter Lee

Ticari Direktör

Ticari Direktörlük görevi üstlenen Peter Lee, şirketin günlük operasyonlarını yönetmekten, Metsims Sürdürülebilirlik Danışmanlık şirketinin en büyük potansiyel etkiye sahip olmasını sağlamaktan, bilime ve kanıta dayalı danışmanlık konumumuzu sürdürmekten sorumludur. Döngüsel ekonomi ve karbon azaltma alanındaki çeşitli konularda kamu ve özel sektörün yanı sıra meslek odalarıyla yaptığı çalışmalardaki rolü ve deneyimi oldukça kapsamlıdır. Peter, endüstriyel endüstride yalın üretim tekniklerini kullanarak atık minimizasyonu stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve enerji tüketimi azaltma, geri dönüşüm teknolojileri, lojistik ve tersine tedarik zincirleri, yiyecek ve içecek sektöründe ambalaj ve atık yönetimi ve atık önleme gibi çeşitli konularda proje yönetimine ve çalışmalara katkı sağlamıştır. Peter’ın çeşitli tedarik zinciri optimizasyonu proje çalışmaları, yiyecek ve içecek sektöründe yalın üretim ilkelerini uygulama konusundaki uzmanlığını ortaya koymaktadır. DEFRA’nın yiyecek, içecek ve konaklama sektörlerinde yalın üretim tekniklerini uygulanması ve ayrıca yiyecek ve içecek sektöründe Avrupa Komisyonu En İyi Çevre Yönetim Uygulaması üzerine raporlar yazmıştır. Peter, cam ambalajların hafiflliği, cam kırığı ihracatı ve cam ambalaj üretim ekonomisiyle çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca Avrupa ambalaj ve atık yönetimi endüstrilerine depozit iade programları hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Peter, Üretim Sistemleri alanında lisans derecesine ve sıvıların kayan metal yüzeyler üzerindeki etkileri üzerine doktora derecesine sahiptir.
Phone
Whatsapp