Uzman

Hüdai Kara

Hüdai Kara

Kurucu, CEO

Metsims Sustainability Consulting firmasının kurucusu ve yöneticisi olan Dr Hüdai Kara, iklim değişikliği stratejileri, karbon ve enerji yönetimi, düşük karbon ve sürdürülebilir teknolojiler, yaşam döngüsü değerlendirmesi, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, araştırma ve geliştirme konularında metal ve malzeme endüstrilerinden kimya, tekstil ve enerji endüstrilerine uzanan sanayi dallarında çoğu İngiltere’de olmak üzere 20+ yılı aşan bir deneyime sahiptir. Malzeme bilimcisi olan Dr. Hüdai Kara, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmalarıyla 300+ ürüne Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesi almış, karbon ayak izi hesaplamalarıyla firmalar ve ürünleri kaynaklı iklim değişikliği risklerini ortaya çıkartmıştır. EPD konusunun gelişiminde International EPD System teknik komite kurulu başkanlığı yapan ve hala üyesi de olan Dr. Hüdai Kara, aynı zamanda Avrupa Birliği ECO-Platform kurucu üyesidir. Uluslararası seviyedeki LCA/EPD uzmanlığından dolayı The International EPD System, EPD Australasia ve ZAG EPD Program Operatörleri adına EPD doğrulayıcısı seçilmiş Türkiye’den ilk ve tek uzmandır. Yapı Malzemeleri LCA/EPD Veri Tabanı geliştirme konusunda uzmanlığı ve pratik deneyimi vardır (TurCoMDat, UKCoMDat). Dr Hüdai Kara, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu ESG raporlama çerçeve sisteminin kurulumu ve geliştirilmesinde proje direktörü, Türkiye’de üretilen ürünlerin çevresel performansını ortaya koyan ve EU GreenDeal politikası için önemli bir altyapı olacak olan Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı (TLCID) proje yöneticisi olarak da görev yapmaktadır. AB araştırma ve geliştirme çerçeve programları Horizon 2020, 7. Çerçeve (FP7 NMT, Env.), Eureka, Eurostars ve Eko-İnovasyon proje başvurularında düzenli olarak hakemlik görevi de yapan Dr. Hüdai Kara, uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış toplamda 1250+ atıfın yapıldığı 20 makalesi vardır (h-index:14, i10-index:16). İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve yüksek lisans, Oxford Üniversitesi malzeme bilimi dalında doktora derecelerine sahiptir.
Phone
Whatsapp