Uzman

Orhan Atacan

Orhan Atacan BSc, MBA

Sürdürülebilirlik Müdürü, BSc. MBA

Kariyerine Metsims’te Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak başlayan Orhan Atacan, profesyonel hayatına Sürdürülebilirlik Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sürdürülebilirlik strateji geliştirme, kapasite geliştirme, SBTi, Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA), çevre etki maliyet hesabı, atık yönetimi, atıktan enerji üretimi, sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilir inovasyon ve dijitalleşme üzerine deneyimleri olan Orhan, yurtiçi ve yurtdışı birçok projede yürütücü olarak görev almıştır. Proje özelinde sanayi ve akademiye uygulamalı LCA eğitimleri vermiş olup, 300’ün üzerinde ürün için LCA ve 100’ün üzerinde EPD projesini başarıyla tamamlamıştır. Orhan Atacan, çeşitli proses ve malzeme çevresel performanslarını artırmaya yönelik üretim odaklı eko-tasarım çalışmaları yapmaktadır. Sürdürülebilirliğin iletişimi, strateji geliştirme ve pazarlaması üzerinde de danışmanlık yapan Atacan’ın, ayrıca çeşitli yayın organları ve dergilerde yazarlığı bulunmaktadır. Orhan Atacan, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği lisans derecesine ve Galatasaray Üniversitesi MBA derecesine sahiptir.
Phone
Whatsapp