Blog & Uygulama Örnekleri
Leed sertifikası nedir

LEED Sertifikası Nedir, Nasıl Alınır?

Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında öncü olmayı hedefleyen firmalar için LEED sertifikası, çevresel etkileri minimize eden ve enerji verimliliğini artıran projeler için kritik bir rol oynamaktadır. Bu sertifika, binaların çevresel performansını değerlendiren ve yeşil bina tasarımını teşvik eden uluslararası bir standarttır.

LEED Sertifikası Nedir?

LEED Sertifikası, Yeşil Bina Konseyi veya diğer adıyla USGBC (United States Green Building Council) tarafından verilen bir çevre sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Bu sertifika, yapıların çevreye duyarlı ve enerji verimli bir şekilde tasarlanmasını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur.

LEED sertifikası almak isteyen bir yapı projesi, belirli kriterlere uygun olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Bu kriterler arasında enerji verimliliği, su tasarrufu, malzeme seçimi ve iç mekan kalitesi gibi faktörler bulunmaktadır.

LEED sertifikası almaya hak kazanmak için projenin belli seviyelerde performans göstermesi gerekmektedir. Projeler, Certified, Silver, Gold ve Platinum olmak üzere dört farklı seviyede sertifika alabilirler.

Bunu da inceleyebilirsiniz: Kurumsal Karbon Ayak İzi

Bunu da inceleyebilirsiniz: EPD Belgesi

LEED Sertifikasının Önemi

LEED sertifikası, sadece çevreye duyarlı uygulamaların bir göstergesi değil, aynı zamanda işletmelere çeşitli avantajlar sunan prestijli bir belgedir. İşletmeler, LEED sertifikası sayesinde enerji maliyetlerini düşürebilir, çalışan memnuniyetini artırabilir ve kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşabilir. Ayrıca, sürdürülebilirlik odaklı yatırımcılar ve müşteriler için cazip hale gelmek de bu sertifika sayesinde mümkün olmaktadır.

Leed sertifikası nedir
Leed sertifikası nedir

LEED Sertifikası Değerlendirme Kategorileri

Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası, yeşil bina projeleri için önemli bir standarttır. 2016 yılından beri uygulanan en güncel LEED versiyonuna göre değerlendirme başlıkları ve bu başlıkların verdikleri maksimum puanlar aşağıda sıralanmıştır.

Sürdürülebilir Araziler (Sustainable Sites) – 10 Puan

Sürdürülebilir araziler, yeşil bina projelerinin temel unsurlarından biridir. Bu başlık altında inşaat kaynaklı kirliliği azaltma ve toprak erozyonunu engelleme LEED Sertifikası’nın ön koşuludur. Ayrıca mevcut arazi ve bina kullanımının değerlendirilmesi, doğal alanların korunması ve yenilenmesi, karbon salımının azaltılması, yağmur suyunun ekosisteme geri kazandırılması, ısı adası etkisi ve ışık kirliliğinin azaltılması gibi amaçlar da bulunmaktadır.

Su Verimliliği (Water Efficiency) – 11 Puan

Su kullanımı, günümüz çevre ve sürdürülebilirlik konularının temel taşlarından biridir. Bu kategoride kullanım suyu miktarını azaltmak ve atık suları geri dönüşümle doğaya kazandırmak hedeflenir. Ayrıca alternatif su kaynaklarının kullanılması, arıtma tekniklerinin geliştirilmesi, binada ve sulamada su tüketiminin azaltılması ve verimli stratejilerin oluşturulması da bu başlığın kapsamına girer. 2016 versiyonuna, toplam bina suyu kullanımının değerlendirilmesi de eklenmiştir.

Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere) – 33 Puan

LEED Sertifikası sürecinin en kritik ve değerli kategorisi olan enerji ve atmosfer, doğal enerji kaynaklarının kullanımı sonucunda atmosfere yayılan sera gazlarının küresel ısınma ve doğal denge üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlar. Bu kategori, binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin enerji verimliliğini artırmayı, inşaat sırasında kullanılan malzemelerin enerji tüketimini optimize edecek şekilde seçilmesini içerir.

Malzeme ve Kaynaklar (Materials and Resources) – 13 Puan

Bu kategoride puan alabilmek için yapı malzemelerinin hammadde temini ve kullanımı sırasında çevreye minimum zarar verilmesi ve az kaynak kullanılması gerekmektedir. Kullanılan malzemeler, ömürlerini tamamladıklarında başka alanlarda değerlendirilebilir olmalıdır. Ana hedefler; ham madde ve kaynak kullanımını azaltmak, atık miktarını düşürmek ve geri dönüşümü artırmaktır. 2016 versiyonunda, kullanılan malzemelerin insan sağlığı ve doğaya etkisine daha fazla önem verilmiştir.

İç Ortam Kalitesi (Indoor Environmental Quality) – 16 Puan

İç çevre kalitesi başlığında, bina içinde zaman geçirecek insanların deneyimlerini artırmak hedeflenir. Bu kategoriden puan alabilmek için; yaşam standardını yükseltmek, sağlıklı malzemeler kullanmak, sosyal hayatı destekleyecek yapılandırmalara yönelmek, kirliliği azaltmak, radyoaktif cihazların kullanımını en aza indirmek ve temiz hava kalitesini kontrol altında tutmak gibi kriterler bulunmaktadır.

İnovasyon (Innovation) – 6 Puan

Bu başlık, bina tasarımları, yapımı ve kullanımı sırasında inovasyon ve sertifikalandırmanın teşvik edilmesini amaçlar. Ayrıca çevre dostu performans uygulamalarının desteklenmesi de bu kategoride değerlendirilir.

Bölgesel Öncelik Kredileri (Regional Priority) – 4 Puan

Binanın bulunduğu bölgeye göre, USGBC tarafından belirlenen alt başlıklar altında alınabilecek puanlardır. Bu başlık, yerel önceliklere uygun çözümler geliştirilmesini teşvik eder.

Yerleşim ve Ulaşım (Location and Transport) – 16 Puan

Yerleşim ve ulaşım kategorisi, LEED sertifikasyon sisteminin 4. versiyonunda eklenmiştir. Bu kategoriden puan alabilmek için, bina kullanıcılarının ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması, binanın doğal kaynaklara zarar vermeden inşa edilmesi, sosyal yaşam alanlarına yakın olması ve yeşil alanlara sahip olması gibi kriterler değerlendirilir.

Bu değerlendirme kriterleri, LEED sertifikası almak isteyen firmaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında profesyonel danışmanlık hizmetleri almak, sertifikasyon sürecinin daha etkin ve verimli geçmesini sağlayacaktır.

LEED Sertifikası Alınma Süreci

LEED sertifikası almak isteyen firmaların izlemesi gereken belirli adımlar bulunmaktadır:

  1. Başvuru Hazırlığı: İlk adım, projenin uygunluğunu değerlendirmek ve LEED sistemine kayıt yaptırmaktır. Bu aşamada, proje ekibi gerekli eğitimleri alarak süreç hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
  2. Proje Kayıt ve Ön Değerlendirme: Proje, USGBC’nin (United States Green Building Council) LEED online platformuna kaydedilir. Ön değerlendirme ile hangi LEED kategorisine başvurulacağı ve hangi kredilerin hedefleneceği belirlenir.
  3. Taslak ve Nihai Belgelendirme: Proje süresince toplanan veriler ve belgeler, taslak belgelendirme için USGBC’ye sunulur. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra nihai belgelendirme yapılır.
  4. İnceleme ve Onay: USGBC, başvuruyu inceleyerek projeye puan verir. Yeterli puan alan projeler LEED sertifikası almaya hak kazanır.
  5. Sertifika Alımı: İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, başarılı projelere uygun seviyede (Sertifika, Gümüş, Altın veya Platin) LEED sertifikası verilir.

LEED Sertifikası İçin Gerekli Kriterler

LEED sertifikası için başvurulan projelerin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler, enerji ve su verimliliği, malzeme ve kaynak kullanımı, iç ortam kalitesi ve sürdürülebilir arazi kullanımı gibi çeşitli alanlarda puanlanır. Her bir kategoriye özel belirlenen puanlar, projenin hangi seviyede sertifika alacağını belirler.

LEED Sertifikası Nasıl Alınır?

LEED Sertifikası, yeşil binaların ve sürdürülebilir yapıların belgelendirilmesi için dünya çapında kabul gören bir standarttır. LEED sertifikası almak için birtakım kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Sertifika, çevre dostu ve enerji verimli binaların inşa edilmesine teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur.

LEED belgesi alabilmek için öncelikle projenin LEED gerekliliklerine uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, proje ekibinin LEED kriterlerine dikkat etmesi ve uygulamaya geçirmesi oldukça önemlidir.

Eğer bir yapı sahibi veya bir inşaat firması LEED Sertifikası almak istiyorsa, resmi LEED sertifikasyon sürecine başvurmalı ve gerekli dokümantasyonu tamamlamalıdır. Sertifikasyon süreci, yapılan başvurunun incelenmesi ve denetlenmesi aşamalarını içerir.

LEED Sertifikasının Kurumsal Avantajları

LEED sertifikalı binalar, işletmelere birçok kurumsal avantaj sağlamaktadır:

  • Enerji ve Su Tasarrufu: Enerji verimli sistemler ve su yönetimi ile işletme maliyetleri düşürülür.
  • Çalışan Memnuniyeti: İyi tasarlanmış iç mekanlar ve hava kalitesi, çalışanların sağlığını ve verimliliğini artırır.
  • İmaj ve İtibar: Çevreye duyarlı uygulamalar, firmanın itibarını güçlendirir ve pazarlama faaliyetlerinde önemli bir rol oynar.
  • Yatırım Getirisi: Sürdürülebilir binalar, uzun vadede daha yüksek yatırım getirisi sağlar.

Wiki

0/5 (0 Reviews)

Benzer Yazılar

Paylaş!

Geleceğe dair bir adım atın ve bugün başlayın

Phone
Whatsapp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?